dissabte, 29 d’octubre de 2011

Fracció Irreductible, concepte


Què és una fracció irreductible?

Una fracció irreductible es caracteritza pel fet que numerador i denominador són primers entre si. El procés per a trobar la fracció irreductible equivalent a una fracció es denomina simplificació.

Mètode:

El mètode més senzill per a fer-ho consisteix a dividir el numerador i el denominador entre el seu mcd. Per exemple, per a convertir la fracció 18/12 en una fracció irreductible, cal dividir numerador i denominador entre el mcd(18,12) = 6. La fracció resultant és 18/12 = 3/2.

Fracció Irreductible